PELET PRODAJA PELETA PROIZVODNJA PELETA DRVENI PELETI PELET KAO GORIVO

U savremenim uslovima življenja, kada se akcent stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značaju

Pelete su veoma pogodne za korišćenje jer zahtevaju malo skladišnog prostora. Pogodne su za upotrebu i iz razloga što se koriste u kotlovima koji mogu biti potpuno automatizovani, kao i zbog toga što stvaraju vrlo malo pepela i smanjenu emisiju CO2. Pelete, kao i biomasa uopšte, postaju sve češći vid grijanja. Biomasa je dugoročno rješenje, dok ostalih goriva ima u sve manjim i ograničenim količinama.

PRODAJA PELETA

Srpski internet pretrazivac

samo po pelet.ba
po celom srpskom web-u
brojac poseta

brojac poseta